Będzie kolejna linia synchrotronu SOLARIS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Centrum SOLARIS dotację na budowę linii badawczej spektroskopii miękkiego promieniowania rentgenowskiego PHELIX. Prace związane z zakupem odpowiedniej aparatury rozpoczną się już w tym roku.

Źródłem promieniowania dla linii będzie undulator emitujący fotony o zmiennej polaryzacji z zakresu energii 50-1500 eV. 

Linia zostanie wyposażona w stację badawczą do spektroskopii fotoelektronów i absorpcji promieniowania rentgenowskiego przy użyciu metody całkowitej wydajności elektronów (TEY – Total Electron Yield) oraz całkowitej wydajności fluorescencji (TFY – Total Fluorescence Yield) charakteryzujących się różną czułością powierzchniową.

Linie takie jak PHELIX funkcjonują w prawie wszystkich synchrotronach na świecie, a zapotrzebowanie na czas badawczy na nich stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlatego też PHELIX znalazła się na liście priorytetowych kierunków rozwoju infrastruktury SOLARIS, wyznaczonych przez Konsorcjum Polski Synchrotron, skupiające 36 uczelni i instytutów naukowo-badawczych. SOLARIS wyposaży swoją aparaturę w urządzenia najnowszej generacji, co zapewni jej konkurencyjność wobec innych ośrodków. Dotacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoli rozpocząć prace nad budową aparatury jeszcze w tym roku.

Koordynatorem linii badawczej PHELIX jest prof. dr hab. Jacek Szade z Uniwersytetu Śląskiego (Instytut Fizyki im. A Chełkowskiego, Zakład Fizyki Ciała Stałego). 

Data opublikowania: 01.06.2016
Osoba publikująca: Agata Chrześcijanek