Spotkanie inicjatywy LEAPS

W dniach 1-3 lutego br. synchrotron SOLARIS gościł trzydziestu przedstawicieli - głównie dyrektorów - europejskich synchrotronów (ESRF, Diamond Light Source, DESY, MAX IV, Swiss Light Source) oraz ośrodka European XFEL (europejski laser na wolnych elektronach). Goście wzięli udział w piątym spotkaniu inicjatywy LEAPS - the League of European Accelerator-Based Photon Sources.

Celem inicjatywy LEAPS jest realizacja przez zaangażowane ośrodki wspólnych projektów, wypracowanie jednolitych standardów, w tym spójnej polityki edukacyjnej i szkoleniowej, a także zacieśnienie współpracy w zakresie rozwoju technologicznego. Ponadnarodowe działania pozwolą na osiągnięcie efektu synergii, co nie byłoby możliwe, gdyby partnerzy brali pod uwagę wyłącznie lokalne priorytety.

Więcej informacji o inicjatywie LEAPS można znaleźć w dziale Współpraca.

 

Data opublikowania: 14.02.2017
Osoba publikująca: Agata Chrześcijanek