Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych

Od 19 do 21 czerwca br. Kraków gościł uczestników Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI). Uczestnicy ESFRI to eksperci mianowani przez ministrów ds. badań i rozwoju z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Ich spotkania odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie.

Najważniejszym celem spotkań ESFRI jest stworzenie w Unii Europejskiej najnowocześniejszej bazy badawczej na świecie, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, aż po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Działalność ESFRI ma za zadanie wspierać spójną politykę krajów członkowskich UE w tym zakresie oraz promować inicjatywy sprzyjające lepszemu wykorzystaniu i rozwojowi już istniejących ośrodków badawczych.

Spotkanie ESFRI w Krakowie było zatem wydarzeniem o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia możliwości rozwoju i promocji polskiej infrastruktury badawczej. Odbyło się 21 czerwca br. w Polskiej Akademii Umiejętności. Towarzyszące mu spotkania Grup Roboczych i Zarządu ESFRI miały miejsce 19 i 20 czerwca w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Znamienici goście odwiedzili także dwa kluczowe dla polskiej nauki ośrodki, czyli Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Centrum Cyklotronowe Bronowice.

 

ESFRI zostało powołane w 2002 roku jako odpowiedź na potrzebę stworzenia spójnej strategii rozwoju europejskich infrastruktur badawczych. Potrzeba ta została zgłoszona w 2001 roku przez Radę UE ds. Konkurencyjności. Dzięki konsekwentnemu działaniu na rzecz jakości europejskiej nauki i wypracowaniu przejrzystej metodologii w zakresie tworzenia i aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych ESFRI cieszy się uznaniem europejskiej społeczności naukowej.

Organizatorem tegorocznego spotkania w Krakowie było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Data opublikowania: 08.06.2017
Osoba publikująca: Agata Chrześcijanek