CERIC-ERIC: konkurs fotograficzny

CERIC-ERIC ogłasza konkurs na najlepszą fotografię naukową wykonaną w jednym z ośrodków badawczych skupionych w konsorcjum. Instytucje partnerskie CERIC-ERIC znajdują się w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, we Włoszech oraz na Węgrzech.

Kto może startować w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział fotografowie, naukowcy, studenci, podróżnicy oraz wszyscy zainteresowani zaprezentowaniem swojej wizji świata badań materiałów i biomateriałów.

Jak wziąć udział w konkursie

Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie pięć zdjęć. Zdjęcia powinny przedstawiać obiekty poddane badaniom (np. obrazy uzyskane mikroskopowo) lub środowisko, w którym przeprowadzane są pomiary. Termin nadsyłania zdjęć: 30 listopada 2017 r.

Nagrody

Komitet oceniający wybierze i nagrodzi trzy najlepsze zdjęcia. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 400 euro. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane w raporcie rocznym CERIC-ERIC, a także w innych mediach używanych przez CERIC oraz publikacjach wydawanych przez konsorcjum.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: http://www.ceric-eric.eu/SciencePictureContest2017.

 

Data opublikowania: 25.09.2017
Osoba publikująca: Agata Chrześcijanek