Walne Zebranie CERIC-ERIC

26 i 27 października 2017 r. w Centrum SOLARIS miało miejsce walne zebranie konsorcjum CERIC-ERIC. W obradach uczestniczyło niemal 20 przedstawicieli państw członkowskich konsorcjum: Polski, Austrii, Czech, Rumunii, Serbii, Słowenii, Węgier i Włoch.

Podczas spotkania w Krakowie do grupy państw członkowskich oficjalnie została włączona Chorwacja. Instytut Ruđera Boškovicia z Zagrzebia został mianowany przedstawicielem Chorwacji w konsorcjum CERIC-ERIC, a jego akceleratory jonów zostały chorwacką jednostką partnerską.

 Uczestnicy Walnego Zebrania CERIC-ERIC

 

Instytut Ruđera Boškovicia, który został pozytywnie oceniony przez Międzynarodową Komisję Naukowo-Techniczną (ISTAC) CERIC,  z powodzeniem uczestniczył w naukowej aktywności konsorcjum od początku jego złożenia, czyli od 2014 roku. Wspomagał prace prowadzone przez ośrodki należące do CERIC-ERIC, oferując pomiary materiałów na stacjach końcowych dwóch elektrostatycznych akcereatorów jonów typu tandem.

Prof. Carlo Rizzuto, przewodniczący Walnego Zebrania CERIC-ERIC, dr Jana Kolar, dyrektor konsrocjum, oraz pozostali członkowie zarządu z radością przywitali fakt przyjęcia Chorwacji do grona państw członkowskich CERIC-ERIC i wyrazili najlepsze życzenia dalszej długiej i owocnej współpracy.

 Aparatura badawcza w Instytucie Ruđera Boškovicia

Data opublikowania: 31.10.2017
Osoba publikująca: Agata Chrześcijanek