Pierwsze wyniki obrazowania w mikroskopie PEEM

Pod koniec 2017 r. sukcesem zakończono proces instalacji mikroskopu fotoelektrycznego PEEM na linii eksperymentalnej PEEM/XAS. Pierwszy raz w polskim synchrotronie użyto promieniowania synchrotronowego do uzyskania obrazowania z chemiczną i magnetyczną zdolnością rozdzielczą.
 Na zdjęciu od lewej: Dorota Wilgocka-Ślęzak (IKiFP PAN), Michał Ślęzak (WFiIS AGH),
Marcin Zając (NCPS SOLARIS), Joanna Stępień (ACMiN AGH).


W wyniku intensywnych pomiarów spektroskopowych XAS przetestowano kilka próbek eksperymentalnych. Najbardziej spektakularną była strukturyzowana próbka permaloju na podłożu krzemowym z przekładką Co pokrytą ochronną warstwą aluminium (1nm Al / 2nm NiFe / 20nm Co / Si). Na powierzchni próbki znajdowały się różne nano- i mikrostruktury otrzymane metodą litograficzną, które wykazywały bogatą magnetyczną strukturę domenową.

 

S jak Solaris. Powyższe obrazy magnetyczne były zbierane na linii L3 żelaza dla energii promieniowania 706.8eV.Po lewej obraz XAS zbierany z polaryzacją liniową. Po prawej obraz różnicowy XMCD domen magnetycznych. Pole widzenia to 75μm.
 
Powyższe obrazy magnetyczne były zbierane na linii L3 żelaza dla energii promieniowania 706.8eV.Po lewej obraz XAS zbierany z polaryzacją liniową. Po prawej obraz różnicowy XMCD domykających domen magnetycznych Landaua w kwadratowej strukturze permaloju. Pole widzenia to 50μm.

 

Data opublikowania: 11.01.2018
Osoba publikująca: Agata Chrześcijanek