Maksymalny prąd wiązki elektronów osiągnięty

Pod koniec stycznia zespół SOLARIS uzyskał w pierścieniu akumulacyjnym synchrotronu prąd elektronów o wartości 500 mA przy pełnej energii 1,5 GeV.

Jeden z kluczowych zaprojektowanych parametrów polskiego synchrotronu został osiągnięty po 570 Ah kondycjonowania systemu próżniowego pierścienia.

Obecnie głównym celem jest ukończenie prac nad uruchamianiem linii pomiarowych oraz przyjęcie pierwszych użytkowników linii badawczych.