Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek o przyznanie czasu na prowadzenie eksperymentu z wykorzystaniem linii badawczych Centrum SOLARIS należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na platformie Digital User Office. Poniżej zamieszczamy wskazówki, co jeszcze warto lub należy zrobić.

Skonsultuj swój projekt z opiekunem linii badawczej

Przed przystąpieniem do pisania wniosku warto przedyskutować z naukowcami zatrudnionym w Centrum SOLARIS wymagania techniczne niezbędne do wykonania eksperymentu. Naukowcy z SOLARIS pomogą określić ilość czasu potrzebną na przeprowadzenie pomiarów. Sprawdzą również, czy Centrum dysponuje sprzętem odpowiednim dla środowiska danej próbki.

Osoby kontaktowe:

 • linia badawcza UARPES - dr Natalia Olszowska, e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl, tel.: 12 664 41 72
  lub mgr Tomasz Sobol, email: t.sobol@uj.edu.pl; tel.: 12 664 41 46;
 • linia badawcza PEEM/XAS -  dr Marcin Zając, email: mar.zajac@uj.edu.pl, tel.: 12 664 41 59.

Załóż konto na platformie Digital User Office i zarejestruj swoją afiliację

Zakładając konto w Digital User Office (DUO), należy podać swoją afiliację (jednostkę naukową, którą wnioskujący reprezentuje). Pamiętaj, że każda afiliacja musi zostać zweryfikowana przez pracownika Biura Użytkownika Centrum SOLARIS. Dlatego dodaj swoją afiliację jak najszybciej! Bez potwierdzonej afiliacji złożenie wniosku jest niemożliwe!

Pamiętaj, że możliwość założenia konta w aplikacji DUO jest niezależna od otwartego naboru wniosków. Zachęcamy, aby zarejestrować się w naszym systemie jak najszybciej.

Aplikacja DUO jest wspierana przez przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.

Przygotuj i zapisz wniosek

Złożenie wniosku o przyznanie czasu badawczego na liniach SOLARIS jest niezwykle proste: wystarczy tylko uzupełnić formularz, który jest dostępny po zalogowaniu się do Digital User Office.

Wniosek w DUO składa się z trzech części:

 1. General information, gdzie musisz podać tytuł wniosku, wymienić współautorów oraz wybrać linię badawczą wraz ze stacją końcową, a także sprecyzować parametry maszyny, niezbędne do przeprowadzenia Twojego eksperymentu.
 2. Scientific part, gdzie musisz zamieścić abstrakt i opis merytoryczny eksperymentu. Możesz również dodać gotowy opis swojego wniosku w formacje pdf., zamiast uzupełniać nasz formularz. Opis eksperymentu możesz wzbogacić załączonymi wykresami lub obrazkami.
 3. Samples, gdzie za pomocą specjalnego formularza musisz opisać każdy rodzaj próbki, jaki zamierzasz przywieźć do SOLARIS. Dla każdego rodzaju próbki musisz stworzyć osobny formularz. Nasz algorytm obliczy stopień bezpieczeństwa danej próbki, który zostanie później zweryfikowany przez Pracownika BHP.
 4. W ostatniej zakładce – Submit proposal – możesz wysłać do nas swój wniosek! Pamiętaj, że wniosek możesz zapisać na każdym etapie jego tworzenia. Natomiast wysłać wniosek możesz tylko raz! Wysłanego wniosku nie można już edytować.

Pamiętaj, że wniosek musi być napisany w języku angielskim.

Każdy użytkownik może przesłać dowolną liczbę wniosków.

Wszelkie kłopoty, problemy i sugestie zmian, związane z procesem rejestracji i obsługi DUO, prosimy zgłaszać na adres email: user.solaris@uj.edu.pl. Czas reakcji na e-mail to dwa dni robocze.

Zaczekaj na ocenę wniosku

Wnioski podlegają ocenie:

 • technicznej – określa, czy eksperyment może być prowadzony na dostępnej infrastrukturze badawczej; dokonuje jej opiekun linii badawczej;
 • bezpieczeństwa (próbki) – określa, czy próbka stanowiąca przedmiot eksperymentu spełnia warunki bezpieczeństwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokonuje jej Inspektorat BHP UJ;
 • merytorycznej – określa wartość naukową planowanego eksperymentu oraz decyduje o przyznaniu czasu badawczego.

Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone tylko te wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę techniczną i bezpieczeństwa.

Kryteria oceny merytorycznej wniosku:

 • nowatorski zakres tematyki badań
 • sprecyzowane hipotezy naukowe
 • jasno określona metodologia oraz spodziewane wyniki badań
 • przekonujące uzasadnienie o celowości użycia promieniowania synchrotronowego
 • osiągnięcia naukowe wnioskujących
 • terminowe przedstawienie sprawozdań z wcześniejszych pomiarów w SOLARIS.

Użytkownik może otrzymać następującą ocenę merytoryczną wniosku:

 • A - Wniosek wybitny. Wniosek jest znakomity: doskonale napisany, dotyczy innowacyjnych badań w znaczącej dziedzinie naukowej. Udany wynik eksperymentu miałby znaczący wpływ na przedmiotową dziedzinę badań.

  B - Wniosek bardzo dobry. Wniosek jest bardzo dobrze napisany, kompletny i naukowo przekonujący. Eksperyment powinien zostać wykonany w SOLARIS w obecnym naborze.

  C - Wniosek dobry. Wniosek jest dobry, dotyczy interesującego przedmiotu padań, który w pełni zasługuje na przyznanie czasu badawczego, ale ma niższy priorytet lub nie zawiera kompletnych informacji. W tym przypadku Komisja Naukowa określa dodatkowe wymagania, które są przekazywane Użytkownikowi w komentarzu.

  D - Wniosek poprawny. Wniosek dotyczy standardowej dziedziny naukowej. Jest mniej przekonujący z naukowego punktu widzenia lub potrzeba przeprowadzenia wnioskowanego eksperymentu w SOLARIS nie jest oczywista.

  X - Wniosek odrzucony. Wniosek jest błędny pod względem naukowym lub technicznym. Eksperyment nie może zostać przeprowadzony w SOLARIS lub opisany przypadek naukowy nie jest wart przyznania czasu synchrotronowego. Przedmiot eksperymentu nie może zostać oceniony z powodu błędnego wypełnienia wniosku.