Dla użytkowników

Infrastruktura badawcza synchrotronu SOLARIS zostanie udostępniona naukowcom w październiku 2018 r. Pomiary będzie można przeprowadzać na:

  • stacji pomiarowej PEEM
  • stacji pomiarowej XAS
  • stacji pomiarowej UARPES.

Linia badawcza PEEM/XAS (photoemission electron microscopy / X-ray absorption spectroscopy) wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe emitowane przez magnes zakrzywiający i jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

Linia badawcza UARPES (ultra angle-resolved photoemission spectroscopy) będzie dostarczać fotony w zakresie próżniowego ultrafioletu do badań techniką kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES).

Aktualnie obie linie znajdują się w fazie uruchamiania, dlatego podczas pierwszych eksperymentów parametry wiązki mogą różnić się od założeń teoretycznych.

Termin naboru wniosków o dostęp do stacji pomiarowych w Centrum SOLARIS zostanie ogłoszony wkrótce.

Naukowcy, którzy chcieliby skorzystać z infrastruktury badawczej SOLARIS w połączeniu z innymi komplementarnymi technikami udostępnianymi przez partnerów Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC, mogą składać swoje aplikacje już teraz. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje o naborze CERIC-ERIC znajdują się w serwisie internetowym konsorcjum.