Umowa na budowę linii PHELIX podpisana

30 czerwca br. podpisana została umowa na budowę linii badawczej PHELIX. Elementy linii zaprojektuje, wyprodukuje i zmontuje w Centrum SOLARIS niemiecka firma FMB Feinwerk- und Messtechnik GmbH.

Linia PHELIX przeznaczona będzie do badania struktury elektronowej ciał stałych przy zastosowaniu spektroskopii fotoelektronów i spektroskopii absorpcyjnej dla miękkiego promieniowania rentgenowskiego o zmiennej polaryzacji. Planowany zakres energii promieniowania elektromagnetycznego linii to 50-1500 eV. Do linii zostaną dołączone dwie stacje badawcze: spektroskopii fotoelektronów i absorpcji promieniowania rentgenowskiego oraz mikroskopii promieniownia rentgenowskiego.

Linie spektroskopii miękkiego promieniowania rentgenowskiego funkcjonują na prawie wszystkich synchrotronach na świecie. Popyt na czas badawczy na tych liniach utrzymuje się na wysokim poziomie, przy czym PHELIX w Centrum SOLARIS zostanie wyposażona w urządzenia najnowszej generacji, co zapewni jej konkurencyjność w stosunku do innych ośrodków na świecie.

Prace związane z budową linii potrwają dwa lata.

 

 

Published Date: 05.07.2017
Published by: Agata Chrześcijanek