European Strategic Forum of Research Infrastructures 2017

Od 19 do 21 czerwca 2017. Kraków gościł uczestników Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI). Uczestnicy ESFRI to eksperci mianowani przez ministrów ds. badań i rozwoju z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Ich spotkania odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCPS SOLARIS.

 

Data publikacji: 11.07.2017
Osoba publikująca: Emilia Król