Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska to jedna z czołowych polskich uczelni technicznych, kształcąca 17 tys. studentów na 25 kierunkach.

Dzięki współpracy z Politechniką Krakowską Centrum SOLARIS będzie mogło korzystać ze specjalistycznej wiedzy, którą posiadają jej pracownicy, a którą zdobyli między innymi pracując na rzecz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Wsparcie Politechniki będzie bardzo ważne przy projektowaniu nowych linii eksperymentalnych synchrotronu SOLARIS oraz jego podzespołów. Wspólnie ze specjalistami z Politechniki będą również prowadzone: doświadczalna analiza naprężeń oraz pomiary drgań urządzenia. Wykorzystanie najwyższej klasy sprzętu, jakimi dysponują obie uczelnie, pozwoli uzyskać precyzyjne wyniki tych badań. A to z kolei wyeliminuje niepożądane efekty, które mogłyby zakłócić pomiary przeprowadzane na liniach eksperymentalnych synchrotronu SOLARIS.

Umowa przewiduje także współpracę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej przy realizacji wybranych projektów naukowo-badawczych, w tym wspólne starania o fundusze niezbędne do ich finansowania. Otwiera również dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej możliwości prowadzenia w synchrotronie SOLARIS badań naukowych i pomiarów związanych z pracami dyplomowymi i doktorskimi. W planach jest również ułatwienie naukowcom z Politechniki Krakowskiej dostępu do linii eksperymentalnych SOLARIS.