Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure

17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure

Organizowana co trzy lata konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 22-27 lipca br.

Konferencja będzie poświęcona najnowszym osiągnięciom fizyki, chemii, materiałoznawstwa, biologii i medycyny w zakresie badań i technologii związanych z promieniowaniem synchrotronowym. Udział w wydarzeniu mogą wziąć zarówno doświadczeni badacze, pragnący się podzielić swoim doświadczeniem, jak i młodzi naukowcy. Ci ostatni będą mieć okazję do spotkania z wybitnymi ekspertami i do omówienia z nimi swoich prac lub badań. Konferencja to również szansa na nawiazanie przez uczestników nowych kontaktów naukowych.

Wydarzenie jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, pod auspicjami Międzynarodowego Towarzystwa Absorpcji Rentgenowskiej (the International X-ray Absorption Society - IXAS), we współpracy z Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w serwisie internetowym www.xafs2018.com.