Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to największa polska uczelnia techniczna, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Uczy się w niej ponad 33 tys. studentów na 57 kierunkach.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH wspólnie z zespołem SOLARIS uruchamiają linię PEEM/XAS oraz jej dwie stacje badawcze. W przyszłości zadbają o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewnią jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. 

 

Będą też poszukiwać funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych. Ich zadaniem będzie również asystowanie i uczestniczenie w eksperymentach przeprowadzanych na linii PEEM/XAS przez badaczy z innych ośrodków.