CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa koszty: podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań.

Terminy składania wniosków o dostęp do infrastruktury: 1 września oraz 2 października br.

Szczegłówe informacje na temat naboru znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu.

CERIC-ERIC umożliwia dostęp do następującej aparutry:

Włochy

Synchrotron Elettra www.elettra.trieste.it

dziedziny badań

inżynieria materiałowa, chemia powierzchni, chemia ciała stałego, fizyka atomowa i molekularna, biologia, medycyna, elektronika, nanotechnologia, ochrona środowiska, farmakologia, archeologia, geologia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki

techniki
i aparatura

BaDElPh – Band Dispersion and Electron–Phonon coupling, IUVS – Inelastic scattering with Ultraviolet radiation, MCX – Materials Characterisation by X-ray diffraction, Nanospectroscopy, Esca Microscopy, SISSI – Synchrotron Infrared Source for Spectroscopy and Imaging, SYRMEP – SYnchrotron Radiation for MEdical Physics, XRD1 – X-ray Diffraction Spectromicroscopy, XAFS – X-ray absorption spectroscopy, SuperESCA – High resolution core–level photoemission spectroscopy, TwinMic – Soft X-ray Transmission and Emission Microscope

Węgry

Budapesztańskie Centrum Neutronowe www.bnc.hu

dziedziny badań

chemia jądrowa i radiacyjna, radiochemia, chemia powierzchni, inżynieria materiałowa, biologia, medycyna, archeologia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki

techniki
i aparatura

BIO – Biological Irradiation facility, TOF – Time-of-Flight diffractometer, MTEST – Material Test diffractometer, PGAA – Prompt Gamma Activation Analysis, PSD – neutron diffractometer with a Position Sensitive Detector system, SANS – Small Angle Neutron Scattering diffractometer, RNAA k0– Neutron Activation Analysis, GINA – neutron reflectometer with polarisation option, TAST – thermal neutron three-axis spectrometer and neutron holographic instrument, RAD – thermal radiography station

Chorwacja

Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia www.irb.hr

dziedziny badań

inżynieria materiałowa, archeologia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, biomedycyna, ochrona środowiska

techniki
i aparatura

PIXE and RBS (Particle Induced X-ray Emission and Rutherford Backscattering), heavy ion microprobe (microanalysis, imaging, irradiation and detector testing), dual beam irradiation chamber with RBS channelling (radiation damage studies), TOF ERDA spectrometer (Time-of-Flight Elastic Recoil Detection Analysis)

Austria

Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej www.ac.tugraz.at

dziedziny badań

chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, elektronika, farmakologia, biologia

techniki
i aparatura

SAXS – Small Angle X-ray Scattering and DXRL – Deep X-ray Lithography synchrotron radiation beamlines at Elettra (Italy), Static (SLS) and the Dynamic (DLS) light scattering, various SAXS instruments and related laboratories

Czechy

Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola www.physics.mff.cuni.cz

dziedziny badań

fizykochemia powierzchni, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, biotechnologia

techniki
i aparatura

X-ray Photoelectron Spectroscopy and Diffraction (XPS-XPD), FESEM – Field Emission Gun Scanning Electron Microscope, NAP XPS – Near Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy, Materials Science Beamline at Elettra (soft X-ray photoelectron spectroscopy)

Rumunia

Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów, www.infim.ro

dziedziny badań

fizyka ciała stałego, chemia, inżynieria materiałowa, elektronika, nanotechnologia

techniki
i aparatura

investigation techniques and state-of-the-art equipment for materials synthesis, processing and characterization, including Analytical High-Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM) and Spectroscopic Methods: Electron Paramagnetic Resonance (EPR)

Słowenia

Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii www.slonmr.si

dziedziny badań

chemia, biologia, medycyna, farmakologia, ochrona środowiska, technologia żywności, geofizyka

techniki
i aparatura

spektrometry NMR: 800 MHz (David), 600 MHz (Magic and Lara) oraz 300 MHz (Odie and Ajax)

 

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Status obserwatora posiada Chorwacja. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).

Zobacz wideoprezentację konsorcjum.

 

Data opublikowania: 22.08.2017
Osoba publikująca: Agata Chrześcijanek