Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Centrum SOLARIS

 

Kierownictwo

prof. dr hab. Marek Stankiewicz 
Dyrektor Centrum
tel.: 12 664 40 04
e-mail: m.j.stankiewicz@uj.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Królas 
Przewodniczący Rady Centrum
e-mail: krzysztof.krolas@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca dyrektora ds. technicznych
tel.: 12 664 41 74; 519 307 973
e-mail: pawel.bulira@uj.edu.pl

mgr Michał Młynarczyk
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych
tel.: 12 664 40 01; 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk@uj.edu.pl

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca dyrektora ds. utrzymania i rozwoju akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl

Grupa administracji

mgr Michał Młynarczyk
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych
tel.: 12 664 40 01; 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk@uj.edu.pl
 

dr Katarzyna Bester-Ostrowska
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel.: 12 664 41 48
e-mail: katarzyna.bester-ostrowska@uj.edu.pl

dr Agata Chrześcijanek
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel.: 12 664 41 61; 519 307 966
e-mail: agata.chrzescijanek@uj.edu.pl

mgr Alicja Górkiewicz
Biuro Użytkownika
tel.: 12 664 41 99; 571 445 045
e-mail: alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl; user.solaris@uj.edu.pl

Agnieszka Jelonek
Sekretariat / Asystentka Dyrektora NCPS SOLARIS
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

mgr Emilia Król 
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel.: 12 664 41 95
e-mail: emilia.krol@uj.edu.pl
(urlop wychowawczy 01.08.2017 - 31.07.2018)

mgr Marcin Moras
Radca prawny; 519 078 087
tel.: 12 664 41 78
e-mail: marcin.moras@uj.edu.pl

Ewa Musiał
Specjalista ds. finansowo-księgowych
tel.: 12 664 40 03; 519 307 964
e-mail: ewa.musial@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)

mgr Wojciech Soroka 
Specjalista ds. zamówień
tel.: 12 664 41 47; 519 307 869
e-mail: wojciech.soroka@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Tokarz
Specjalista ds. finansów i budżetowania
tel.: 12 664 41 52; 519 516 481
e-mail: k.tokarz@uj.edu.pl

dr Mateusz Wojtaszek
Specjalista ds. kontaktów z przemysłem
tel.: 12 664 41 98; 519 078 316
e-mail: mateusz.wojtaszek@uj.edu.pl

Grupa utrzymania i rozwoju akceleratorów

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca dyrektora ds. utrzymania i rozwoju akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl
 

inż. Paweł Borowiec 
Starszy specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 75; 519 307 967
e-mail: pawel.borowiec@uj.edu.pl

Grzegorz Cioś
Technik ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 45
e-mail: grzegorz.cios@uj.edu.pl

mgr inż. Arkadiusz Kisiel
Specjalista ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
tel.: 12 664 41 41; 511 176 557
e-mail: arkadiusz.kisiel@uj.edu.pl

mgr inż. Paulina Klimczyk
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
tel.: 12 664 41 90; 519 307 930
paulina.klimczyk@uj.edu.pl

inż. Marcin Knafel
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 91; 519 329 127
e-mail: marcin.knafel@uj.edu.pl

Marek Madura
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 76; 519 078 084
e-mail: marek.madura@uj.edu.pl

dr inż. Andrzej Marendziak
Specjalista ds. systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 12 664 41 62; 571 445 044
e- mail: andrzej.marendziak@uj.edu.pl

inż. Szymon Piela
Specjalista ds. magnesów i zasilaczy
tel.: 12 664 40 27; 519 307 974
e-mail: szymon.piela@uj.edu.pl

Marcin Rozwadowski
Technik systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 510 091 744
e-mail: marcin.rozwadowski@uj.edu.pl

Tomasz Zbylut
Technik elektronik
tel.: 12 664 41 77; 519 353 299
e-mail: tomasz.zbylut@uj.edu.p

Grupa naukowa

prof. dr hab. Jacek Szade
Koordynator ds. rozwoju infrastruktury badawczej NCPS SOLARIS
tel.: 507 278 072
e-mail: jacek.szade@uj.edu.pl
 

prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Linia badawcza UARPES
e-mail: jj.kolodziej@uj.edu.pl

dr Natalia Olszowska
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 72
e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Sobol
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 46
e-mail: t.sobol@uj.edu.pl

dr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba
Linia badawcza PHELIX
tel.: 519 307 867
e-mail: magdalena.szczepanik-ciba@uj.edu.pl

dr Marcin Zając
Linia badawcza PEEM/XAS
tel.: 12 664 41 59; 519 307 965
e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl

Grupa techniczna

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca dyrektora ds. technicznych
+ 48 12 664 41 74
+48 519 307 973
e-mail: pawel.bulira@uj.edu.pl
 

mgr inż. Mateusz Boruchowski
Specjalista ds. metrologii
tel.: 12 664 41 87; 519 307 968
e-mail: mateusz.boruchowski@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Czernecki
Starszy specjalista ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 41 57; 519 307 997
e-mail:pawel.czernecki@uj.edu.pl

Paweł Furgał
Technik systemów automatyki
tel.: 12 664 41 70; 510 093 018
email: pawel.furgal@uj.edu.pl

mgr inż. Piotr Gałuszka 
Specjalista ds. systemów PLC
tel.: 12 664 41 85; 519 307 977
e-mail: piotr.galuszka@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Gębala
Specjalista ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 41 94; 519 307 999
e-mail:pawel.gebala@uj.edu.pl

inż. Magdalena Janiga
Asystent ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 40 09; 519 307 868
e-mail: magdalena.janiga@uj.edu.pl

Leszek Kapłoniak
Technik obsługi budynku
tel.: 12 664 41 95; 517 054 296
e-mail: leszek.kaploniak@uj.edu.pl

Paweł Klimecki
Technik ds. instalacji HVAC, wod-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 41 55; 519 307 975
e-mail: pawel.klimecki@uj.edu.pl

mgr inż. Konrad Kubal
Główny inżynier elektryk
tel.: 12 664 41 56; 519 307 976
e-mail: konrad.kubal@uj.edu.pl

dr inż. Marcin Nowak
Specjalista ds. konstrukcji i technologii
tel.: 12 664 41 71; 519 307 998
e-mail: marcin.p.nowak@uj.edu.pl

inż. Łukasz Szabat
Inżynier elektryk
tel.: 12 664 41 73; 734 137 016
e-mail: lukasz.szabat@uj.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
Specjalista ds. systemów PLC
tel.: 12 664 41 68; 519 307 970
e-mail: krzysztof.wawrzyniak@uj.edu.pl

Stanisław Witkowski
Technik elektryk
tel.: 12 664 41 93; 519 078 081
e-mail: stanislaw.witkowski@uj.edu.pl

Grupa systemów sterowania i IT

mgr inż. Michał Ostoja-Gajewski
Koordynator grupy systemów sterowania i IT
tel.: 12 664 41 66; 519 078 083
e-mail: michal.ostoja-gajewski@uj.edu.pl
 

mgr inż. Mirosław Burzyński
Inżynier wsparcia systemów komputerowych
tel.: 12 664 41 54
e-mail: miroslaw.burzynski@uj.edu.pl

Stanisław Cabała
Młodszy inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 42
e-mail: stanislaw.cabala@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Fałowski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 81; 690 492 654
e-mail: michal.falowski@uj.edu.pl

Michał Gajda
Serwisant IT
tel.: 12 664 41 43
e-mail: m.gajda@uj.edu.pl

inż. Krystian Kędroń
Inżynier systemów sterowania
e-mail: krystian.kedron@uj.edu.pl
tel.: 12 664 41 80; 517 136 267

mgr inż. Wojciech Kitka
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 54 61; 504 778 793
e-mail: wojciech.kitka@uj.edu.pl

Grzegorz Kowalski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 97
e-mail: g.kowalski@uj.edu.pl

mgr Piotr Kurdziel
Administrator systemów IT
tel.: 12 664 41 67; 789 070 378
e-mail: p.kurdziel@uj.edu.pl

inż. Przemysław Peterman
Inżynier programista
tel.: 504 778 823
e-mail: przemyslaw.peterman@uj.edu.pl

inż. Michał Piekarski
Młodszy inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 44
e-mail: michal.piekarski@uj.edu.pl

mgr Przemysław Sagało
Specjalista ds. systemów przetwarzania danych
tel.: 519 307 990
e-mail: przemyslaw.sagalo@uj.edu.pl

dr Tadeusz Szymocha
tel.: +48 504 996 659
e-mail: tadeusz.szymocha
 
mgr inż. Ireneusz Zadworny
Inżynier programista
tel.: 12 664 54 62; 519 307 949
e-mail: ireneusz.zadworny@uj.edu.pl

Ochrona radiologiczna

mgr Magdalena Jaglarz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 64; 571 240 691
e-mail: magdalena.jaglarz@uj.edu.pl

mgr inż. Justyna Wikłacz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 69; 519 307 969
e-mail: justyna.wiklacz@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)