Parametry synchrotronu

Synchrotron to najbardziej zaawansowane urządzenie badawcze wykorzystywane obecnie na świecie. Głównymi zaletami promieniowania synchrotronowego są:

  • ekstremalna intensywność (miliardy razy większa niż intensywność promieniowania słonecznego);
  • szeroki zakres widmowy: od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego;
  • kontrolowana polaryzacja;
  • silna kolimacja;
  • określona struktura czasowa.

Wymienione własności promieniowania czynią synchrotron wyjątkowo atrakcyjnym narzędziem badawczym, pozwalającym na precyzyjne badania materii w stosunkowo krótkim czasie.

Podstawowymi urządzeniami synchrotronu SOLARIS są: działo elektronowe, wstępny akcelerator liniowy, linia transferowa, pierścień akumulacyjny.


Materiał informacyjny
o synchrotronie
pobierz plik PDF