Oferty praktyk

Centrum SOLARIS zaprasza studentów czwartego lub piątego roku do odbycia praktyk z dziedziny systemów próżniowych oraz informatyki.

Praktyki są bezpłatne i muszą trwać minimum 160 godz.

Chętnych prosimy o:

  • w przypadku zainteresowania praktykami z zakresu systemów próżniowych: przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres e-mail andrzej.marendziak@uj.edu.pl;
  • w przypadku zainteresowania praktykami z zakresu informatyki: przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierających informacje na temat preferowanego tematu praktyk / zainteresowań zawodowych, znajomości narzędzi informatycznych, zrealizowanych projektów na studiach lub w pracy, znajomości języków obcych na adres email tadeusz.szymocha(at)uj.edu.pl.

Prace magisterskie i doktorskie

Do współpracy zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką synchrotronu jako motywem przewodnim pracy magisterskiej lub doktorskiej. Chętnych prosimy o przesłanie CV wraz z propozycją tematu pracy, informacją na temat zainteresowań naukowych, znajomości danej dziedziny, zrealizowanych projektów na studiach lub w pracy, znajomości języków obcych.

Kontakt w sprawie prac magisterskich w zakresie sterowania synchrotronem oraz IT: Tadeusz Szymocha, tadeusz.szymocha(at)uj.edu.pl.

Kontakt w sprawie prac magisterskich i doktorskich w zakresie fizyki: Adriana Wawrzyniak, adriana.wawrzyniak(at)uj.edu.pl.