Oferty praktyk

Centrum SOLARIS zaprasza studentów czwartego lub piątego roku do odbycia praktyk z dziedziny informatyki. Praktyki są bezpłatne i muszą trwać minimum 160 godz.

Chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do pana Tadeusza Szymochy, email: tadeusz.szymocha(at)uj.edu.pl.

W dokumentach prosimy o przedstawienie swojego pomysłu na praktyki (wskazanie ich tematu). Oczekujemy również podania informacji dotyczących:

  • zainteresowań zawodowych,
  • znajomości narzędzi informatycznych i rozwiązań z danej dziedziny,
  • zrealizowanych projektów na studiach lub w pracy,
  • znajomości języków obcych. 

Prace magisterskie i doktorskie

Do współpracy zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką synchrotronu jako motywem przewodnim pracy magisterskiej lub doktorskiej. Chętnych prosimy o przesłanie CV wraz z propozycją tematu pracy, informacją na temat zainteresowań naukowych, znajomości danej dziedziny, zrealizowanych projektów na studiach lub w pracy, znajomości języków obcych.

Kontakt w sprawie prac magisterskich w zakresie sterowania synchrotronem oraz IT: Tadeusz Szymocha, tadeusz.szymocha(at)uj.edu.pl.

Kontakt w sprawie prac magisterskich i doktorskich w zakresie fizyki: Adriana Wawrzyniak, adriana.wawrzyniak(at)uj.edu.pl.