Zespół Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego

Adresy mailowe pracowników są tworzone w domenie @uj.edu.pl.

KIEROWNICTWO CENTRUM

Prof. dr hab. Marek Stankiewicz
Dyrektor Centrum
+48 12 664 40 04
e-mail: m.j.stankiewicz

 

Prof. dr hab. Krzysztof Królas
Przewodniczący Rady Centrum
e-mail: krzysztof.krolas

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca dyrektora ds. technicznych
+ 48 12 664 41 74
+48 519 307 973
e-mail: pawel.bulira
mgr Michał Młynarczyk
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych
+48 12 664 40 01
+48 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk
dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca dyrektora ds. utrzymania i rozwoju akceleratorów
+48 12 664 40 10
+48 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak
   

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY

dr Agata Chrześcijanek
Specjalista ds. PR i komunikacji
+48 12 664 41 61
+48 519 307 966
e-mail: agata.chrzescijanek

 

mgr Alicja Górkiewicz
Sekretariat
+48 12 664 40 03
+ 48 571 445 045
e-mail: alicja.gorkiewicz

mgr Emilia Król 
Specjalista ds. PR i komunikacji
+48 12 664 41 61
e-mail: emilia.krol

(urlop do 30.04.2017) 

mgr Marcin Moras
Radca prawny
+48 519 078 087
+48 12 664 41 78
e-mail: marcin.moras
Ewa Musiał
Sekretariat
+48 12 664 40 00
+48 519 307 964
e-mail: mail@synchrotron.pl

mgr Wojciech Soroka
Koordynator ds. zamówień
+48 12 664 40 02
+48 519 307 869
e-mail: wojciech.soroka

   

ZESPÓŁ UTRZYMANIA  I ROZWOJU AKCELERATORÓW

inż. Paweł Borowiec
Starszy specjalista ds. wysokich częstotliwości
+48 12 664 41 75
+48 519 307 967
e-mail: pawel.borowiec

mgr Magdalena Jaglarz
Operator akceleratorów
+48 664 41 64
+48 571 240 691
e-mail: magdalena.jaglarz
mgr inż. Arkadiusz Kisiel
Specjalista ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
+48 12 664 41 84
+48 511 176 557
e-mail: arkadiusz.kisiel
 

mgr inż. Paulina Klimczyk
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
+48 12 664 41 90
+48 519 307 930
paulina.klimczyk

Marcin Knafel
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
+48 12 664 41 91
+48 519 329 127
e-mail: marcin.knafel

mgr inż. Maciej Kopeć
Specjalista ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
+ 48 12 664 41 86
e-mail: maciej.p.kopec

Marek Madura
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
+48 12 664 41 76
+48 519 078 084
e-mail: marek.madura

dr inż. Andrzej Marendziak
Specjalista ds. systemów próżniowych
+48 12 664 41 62
+48 571 445 044
e- mail: andrzej.marendziak

inż. Szymon Piela
Specjalista ds. magnesów i zasilaczy
+48 664 40 27
+48 535 974 231
e-mail: szymon.piela

lic. Przemysław Sagało
Operator akceleratorów
e-mail: przemyslaw.sagalo
+48 664 40 22
+48 514 399 857

Tomasz Zbylut
Technik elektronik
+ 48 12 664 41 77
+ 48 519 353 299
e-mail: tomasz.zbylut

   

ZESPÓŁ NAUKOWY

prof. dr hab. Jacek Szade
koordynator ds. rozwoju infrastruktury badawczej NCPS SOLARIS
+48 507 278 072
e-mail: jacek.szade

 

prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Linia badawcza UARPES
+48 12 663 58 38
e-mail: jj.kolodziej

 

mgr Natalia Olszowska
Linia badawcza UARPES
tel. +48 12 664 41 72
e-mail: natalia.olszowska

 

dr Karolina Szamota-Leandersson
Koordynator linii badawczej UARPES
+48 12 664 41 60
+48 519 307 968
e-mail: karolina.szamota-leandersson

dr Marcin Zając
Kierownik linii badawczej PEEM/XAS
+48 12 664 41 59
+48 519 307 965
e-mail: mar.zajac

   

ZESPÓŁ TECHNICZNY

mgr inż. Mateusz Boruchowski
Specjalista ds. metrologii
+48 12 664 41 87
+48 519 307 867
e-mail: mateusz.boruchowski

mgr inż. Paweł Czernecki
Starszy specjalista ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
+48 12 664 41 57
+48 519 307 997
e-mail:pawel.czernecki

Paweł Furgał
Technik obsługi budynku
+48 12 664 41 70
email: pawel.furgal
mgr inż. Paweł Gębala
Specjalista ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
+48 12 664 41 94
+48 519 307 999
e-mail:pawel.gebala

inż. Magdalena Janiga
asystent ds. instalacji HVAC, wod-kan. i gazów technicznych
+48 12 664 40 09
+48 519 307 868
e-mail: magdalena.janiga

Paweł Klimecki
Technik ds. instalacji HVAC, wod-kan. i gazów technicznych
+48 12 664 41 55
+48 519 307 975
e-mail: pawel.klimecki

mgr inż. Konrad Kubal
Główny inżynier elektryk
+48 12 664 41 56
+48 519 307 976
e-mail: konrad.kubal

dr inż. Marcin Nowak
Specjalista ds. konstrukcji i technologii
+48 519 307 998
e-mail: marcin.p.nowak

Marcin Rozwadowski
Technik mechanik
+48 12 664 41 73
+ 48 510 091 744
e-mail: marcin.rozwadowski

 

Stanisław Witkowski
Technik elektryk
+48 519 078 081
+48 12 664 41 93
e-mail: stanislaw.witkowski

   

ZESPÓŁ SYSTEMÓW STEROWANIA I IT

Tadeusz Szymocha
Koordynator zespołu systemów sterowania i IT
+48 12 664 41 52
+48 504 996 659
e-mail: tadeusz.szymocha

inż. Łukasz Dudek
Inżynier systemów sterowania
+48 12 664 41 88
+48 504 778 823
e-mail: lukasz.j.dudek

inż. Michał Fałowski
Inżynier systemów sterowania
+48 12 664 41 81
+48 690 492 654
e-mail: michal.falowski

mgr inż. Piotr Gałuszka
Specjalista ds. systemów PLC
+48 12 664 41 85
+48 519 307 977
e-mail: piotr.galuszka

 

Krystian Kędroń
Inżynier systemów sterowania
e-mail: krystian.kedron
+48 12 664 41 80
+48 517 136 267

inż. Wojciech Kitka
Inżynier systemów sterowania
+48 12 664 54 61
+48 504 778 793
e-mail: wojciech.kitka

Grzegorz Kowalski
Inżynier systemów sterowania
+48 12 664 41 88
e-mail: g.kowalski

mgr Piotr Kurdziel
Inżynier wsparcia systemów komputerowych
+48 12 664 41 67
+48 789 070 378
e-mail: p.kurdziel

mgr inż. Michał Ostoja-Gajewski
Starszy specjalista ds. systemów i sieci komputerowych
+48 12 664 41 66
+48 519 078 083
e-mail: michal.ostoja-gajewski

mgr Julia Szota-Pachowicz
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania
+48 12 664 40 21
e-mail: julia.szota

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
Specjalista ds. systemów PLC
+48 12 664 41 68
+48 519 307 970
e-mail: krzysztof.wawrzyniak

mgr inż. Ireneusz Zadworny
Inżynier programista
+40 12 664 54 62
+48 519 307 949
e-mail: ireneusz.zadworny

mgr inż. Łukasz Żytniak
Specjalista ds. systemów kontroli
+48 12 664 40 22
+48 519 307 972
e-mail: lukasz.zytniak

(długoterminowy urlop)

   

OCHRONA RADIOLOGICZNA

mgr inż. Justyna Wikłacz
Inspektor ochrony radiologicznej
+48 12 664 41 69
+48 519 307 969
e-mail: justyna.wiklacz