Linie badawcze dla Solaris

W chwili obecnej w Centrum SOLARIS uruchamiane są dwie linie badawcze:

linia PEEM/XAS

linia UARPES.

W lutym 2016 r. z ośrodka Max-Lab w Lund (Szwecja) przywiezione zostały do Krakowa elementy linii badawczej I1011. Obecnie trwają przygotowania do ich instalacji w Centrum SOLARIS jako linii eksperymentalnej XMCD

Złożone zostały również pierwsze zamówienia związane z budową linii badawczej PHELIX.

Docelowo na hali powinno się znaleźć kilkanaście linii badawczych wyposażonych łącznie w około 20-25 stanowisk badawczych. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał polskiego synchrotronu.

****

W dalszym ciągu zapraszamy instytucje zainteresowane koordynacją i przygotowaniem koncepcji nowych linii badawczych do zgłaszania swoich projektów poprzez formularz ankiety.

Osoby i grupy badawcze zainteresowane badaniami na synchrotronie zapraszamy do wypełnienia ankiety użytkownika promieniowania synchrotronowego. Pozwoli ona lepiej  zidentyfikować potrzeby i plany badań na synchrotronie Solaris.